Uw appels uw sap

 • algemene voorwaarden:
     • een minimum van 150 kg.
     • de appels moeten plukrijp zijn, niet melig.
     • persen na afspraak

Productiemethode:

Technisch ondergaan de appelen volgende bewerkingen:
In de bandenpers worden de appelen gewassen, gemalen en geperst tot sap.

Vandaar wordt het ruw sap door een centrifuge gestuwd. In dit toestel wordt het sap met zeer grote snelheid rondgeslingerd, zodat de grove bestanddelen eruit worden verwijderd. Daardoor wordt het bezinksel achteraf in de fles tot een minimum herleid.

Na het centrifugeren wordt het sap gepasteuriseerd. Dit is een opwarming, om de houdbaarheid van het sap gedurende ten minste 1 jaar te kunnen garanderen. De nieuwe warmtewisselaar, met verhoogde capaciteit en automatische temperatuurscontrole, warmt het sap heel snel en bovendien tot de juiste temperatuur op, zodat kwaliteits- en aromaverlies tot een minimum beperkt wordt.

Onmiddellijk na de pasteurisatie wordt het hete appelsap automatisch gebotteld en wordt een draaistopcapsule op de fles geplaatst.

Als keuze van verpakking werd voor een glazen literfles geopteerd, die herbruikbaar is.

De laatste stap in de ketting is de etikettering en verpakking.

Het ganse proces verloopt op een kleinschalige. doch efficiënte wijze, waarbij ook rekening wordt gehouden met het milieu. De uitgeperste appelpulp wordt gebruikt als veevoeder. De restjes appelpulp, welke vrijkomen bij het reinigen van de machines, worden gescheiden van het lozingswater via een bezinkingsbak met pulpafscheider.

Praktisch gebeurt de persing alleen op afspraak. Daar de cliënt aanwezig kan zijn bij het persen van zijn appels, en achteraf ook terug vertrekt met zijn sap. is een telefonische afspraak noodzakelijk, Dit om lange wachttijden te vermijden.

 

AFSPRAKEN (steeds na contactname):

In het appelseisoen is het zeer druk, gelieve tijdig te reserveren.

 • Dagafspraak:
 • Hierbij levert men de appels 's avonds af en kan het sap de volgende avond opgehaald worden.

 • Uurafspraak:
 • Men komt met de appels aan en tijdens het persen blijft men wachten totdat het geperst is zodat men het sap direct kan meenemen (beperkt tot enkele dagen in de week).

Hoe afspraak maken?

 • Telefonisch of per fax op het nummer 011/83.10.94
 • via onderstaand formulier.

 

Naam
Voornaam

Adres

 

Straat
Nr.
Gemeente
Postcode
Telefoon
GSM
e-mail
Hoeveelheid appels (in kg)
Soort afspraak
Voorstel van datum (dd/mm/jjjj)